PENĚŽENKA NA KARTY JAKO DÁREK K PÁNSKÝM HODINKÁM

Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy

V případě, že Vám zakoupené zboží nevyhovuje, ať už jde o nesprávnou velikost, barvu apod., máte ze § 1829 - § 1837 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. možnost ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží, odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. 

Jak vrátit nenošené zboží do 14 dnů od nákupu?

  1. O vrácení zboží nás informujte e-mailem na adrese info@waidzeit.sk. Napište nám důvod vrácení. V e-mailu nám uveďte jméno objednavatele, číslo objednávky a IBAN, kam mají být peníze vráceny.
  2. Zašleme vám podrobnosti a adresu, kam máte zboží zaslat.
  3. Poté, co obdržíme zboží v originálním (dřevěném) obalu a zboží zkontrolujeme, zašleme vám peníze zpět.
  4. Peníze vám budou vráceny na váš účet do 3 pracovních dnů od data přijetí zboží.

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy

1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Waidzeit s.r.o., se sídlem Vígľašská 21, 851 07 Bratislava, Slovensko, identifikační číslo: 5206430, formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jste obdrželi v e-mailu s potvrzením objednávky. 

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2 Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

2.3 Pokud jste požádal(a), aby poskytování služeb začalo během lhůty pro odstoupení od smlouvy, zaplatíte nám částku úměrnou rozsahu poskytnutých služeb do doby, kdy jste nás informoval(a) o odstoupení od smlouvy, a to v porovnání s celkovým rozsahem služeb stanoveným ve smlouvě.

Služba vrácení peněz se vztahuje na vrácené zboží, který splňuje podmínky:

Platba za zboží provedena v hotovosti, nebo platba kartou,
dodržení 14- denní lhůty na vrácení od data vyzvednutí / převzetí objednávky,
vrácené zboží nesmí jevit známky používání, poškození. 


Služba vrácení peněz se nevztahuje na zboží:

  1. Pokud bylo zboží zakoupeno prostřednictvím dárkových certifikátů. 
  2. Vrácení zboží se nevztahuje na gravírovaný zboží, protože toto zboží je personalizovaný a na míru vyrobený na požádání zákazníka a považuje se za dále neprodejný 

Více o podmínkách vrácení zboží spolu s formulářem na odstoupení naleznete v sekci Reklamační řád.


Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně vrácení zboží, neváhejte nás kontaktovat mailem info@waidzeit.sk