Gravírujeme na dřevěné hodinky | Doručujeme do 3 dnů | Jsme nejrychlejší v České republice | +421 919 286 382

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád jakož i odpovědnosti prodávajícího za vady zboží najdete v sekci Obchodní podmínky. Právo na reklamaci lze uplatnit ve lhůtě 24 měsíců.

Reklamaci predem oznamte  emailem: info@waidzeit.sk. 


Zboží můžete poslat přímo reklamačnímu oddělení. V tomto případě postupujte následovně: 

1. Vyplňte a vytiskněte formulář na reklamacikterý jste obdrželi v e-mailu s potvrzením objednávky.  
2. Údaje potřebné k vyplnění najdete na faktuře. 
3. Uveďte zboží do původního stavu. 
4. Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideální ho zabalte do původního obalu a zapomeňte přibalit podepsaný formulář o reklamaci zboží.


Reklamační oddělení:

Waidzeit s.r.o.
Župné námestie 3
811 03 Bratislava
Slovensko

 +421 919 286 382

Obecná poučení k uplatnění reklamace: 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

O způsobe reklamace Vás budeme informovat do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží telefonicky/e- mailem. Na samotné vyřízení reklamace má www.waidzeit.cz 30 dnů. 


Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně reklamace zboží, neváhejte nás kontaktovat mailem info@waidzeit.sk nebo telefonicky +421 919 286 382 v pracovní době po-pá 8-16 hod., So-ne 10-15 hod.