PENĚŽENKA NA KARTY JAKO DÁREK K PÁNSKÝM HODINKÁM

Reklamační řád

Reklamační řád

Reklamační řád jakož i odpovědnosti prodávajícího za vady zboží najdete v sekci Obchodní podmínky. Právo na reklamaci lze uplatnit ve lhůtě 24 měsíců.

Zboží můžete poslat přímo reklamačnímu oddělení. V tomto případě postupujte následovně: 

  1. Ohlaste reklamaci prostřednictvím emailu na info@waidzeit.sk. Kupující zašle na email fotografii s rozsahem poškození a popíše závadu.
  2. Vyplňte tento formulář na reklamaci. Údaje potřebné k vyplnění naleznete na faktuře. Vyplněním formuláře urychlíte svoji reklamaci, proto je jeho využití výhodou.
  3. Zboží pečlivě zabalte, abyste předešli jeho poškození během přepravy. Ideálně jej zabalte do bublinkové fólie. Nezapomeňte přibalit podepsaný formulář o reklamaci zboží, které urychlí naši spolupráci. Bez reklamačního formuláře nebude Vaše reklamace podstoupena.
  4. Zboží odešlete na naše reklamační oddělení, informaci o reklamační adrese obdržíte emailem. Neposílejte nám zboží na jinou adresu, jakou obdržíte emailem.

Obecná poučení k uplatnění reklamace: 

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24 měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.

O způsobe reklamace Vás budeme informovat do 3 pracovních dnů od doručení reklamovaného zboží telefonicky/e- mailem. Na samotné vyřízení reklamace má www.waidzeit.cz 30 dnů. 


Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně reklamace zboží, neváhejte nás kontaktovat mailem info@waidzeit.sk